DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Yolrajas Douran
Country: Pacific Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 10 October 2007
Pages: 244
PDF File Size: 4.2 Mb
ePub File Size: 10.43 Mb
ISBN: 989-8-93618-536-6
Downloads: 21035
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajile

Svaki gest je kao jedna re, a jedna re moe da ima vise razliitih znaenja. Pouka koju bi ene trebalo da izvuku iz ovoga jeste da se manje osme-huju onda kad imaju posla s dominantnim mukarcima u bizni-su ili yovor podese koliinu osmehivanja prema onoj kod mukarca.

Kazuje drugoj osobi da ne predstavljate pretnju i trai od nje da vas prihvati voidc linom nivou. Zakljuci ovogistraivanja nagovetavaju da u svaku katego-riju spadaju po neki od gestova. Ove mi-ie je vano shvatiti zato to se veliki jagodini svesno kontroliu-drugim reima, koriste se i za izvoenje lanih osmeha glumlje-nog zadovoljstva, u nastojanju da se deluje prijateljski ili podree-no.

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Moderan oblik ovog antikog pozdravnog rituala je stisak i protresanje dlanova, a poeo je da se koristi u devetnaestom veku,30Hvatanje za dorujc proveravanje da li postoji skriveno oruje metod pozdrava nastao u starom Rimuda bi se zapeatile trgovake transakcije izmeu ljudi jednakog statusa. Skini teret s grudi. Socijalni psiholog dr Nensi Henli, s UKLA, opisuje enski osmeh kao “njen simbol smirenja”, koji se esto koristi za umiri-vanje snanijih mukaraca.

Hvatanje za prsteStopa kredibiliteta: Tumaite gestove u skladu s kontekstomSve gestove bi trebalo razmatrati u skladu s kontekstom u kojem se pojavljuju. S tim to sad tano znate ta je to, gde se nalazi i ta da uradite vofic tom pogledu. Na eksperiment s publikomSproveli smo eksperiment s osam predavaa koje smo zamolili da u vodlc serije desetominutnih predavanja upotrebe svaki od ova tri gesta pred raznim auditorijumima, a docnije smo zabeleili reakcije sudionika na svakog od predavaa.

  CHROMATOGRAFIA CIECZOWA HPLC PDF

Definitivni vodic kroz govor tela

Dobar primer u srpskom jeziku je re “kosa”: Bez obzira na kulturu, rei i pokreti javljaju se zajedno s ta-kvom predvidljivou da je Berdvistel prvi izneo tvrdnju da bi do-bro uvebana osoba trebalo da, samo sluajui njen glas, bude u stanju da kae koje pokrete pravi neka osoba. Zena-ma je pitanje moi i kontrole generalno manje vano, to je vero-vatno i razlog to je svega jedna treina njih pokuala ritualgornje ruf e. Kao tinejder, proda-vao sam erpe i lonce u veernjim asovima, a moja sposobnost da proitam ljude donela mi je dovoljno novca da kupim svoju prvu nekretninu.

Va renik govora telaPrva knjiga bila je namenjena da bude radni prirunik za trgov-ce, menadere, pregovarae i direktore, ali ovu moete da koristi-te u svim aspektima ivota, bilo kod kue, u izlascima ili na po-slu.

Kad god je pomenuo prihode politiara, pokazi-Imati mo zapaanja znai imati sposobnost da se uoe protivrenosti izmeu neijih rei i govora tela. Zamoljeni da opiu njegove emocije na ovom snimku, ljudi ga u najveem broju opisuju kao oputenog i srenog, zbog njegovog oigledno nasmejanog lica. Kad je osmeh iskren, mesnati deo oka izmeu obrve i onog kapka – nabor ko-e neposredno iznad onog kapka pomera se nanie, a kraj obr-va se neznatno sputa.

Takoe, mnogi mukarci se iznerviraju kad je jedan mukarac “glavni” u prianju viceva, pogotovo ako su prisutnei tfla i ako telx i one smeju. Get fast, free shipping with Amazon Prime. Prilikom prijatelj-skih susreta primitivnih plemena, ratnici su pruali ruke i poka-zivali dlanove, da bi pokazali da ne vefinitivni i ne skrivaju nikakvo oruje.

Taj pokret navodi ga da zauzme otvoreniji fiziki poloaj, a time iotvoreniji stav. Prekrtene ruke sa stisnutim pesnicama pokazuju da postoji negativan stavStiskanje nadlakticaStiskanjem nadlaktica akama prekrtcnih ruku osoba daje podr-ku sama sebi i izbegava izlaganje prednjeg dela tela. Ubacite tu pil tarot kara-ta, jednu ili dve kristalne kugle i dosta teatralnosti, i dobiete sa-vrcnu scenografiju za seansu oitavanja signala govora tela koja ak i najtvrdokornijeg skeptika moe da ubedi da mora biti da su na delu neke udne magijske sile.

  GODAN BY PREMCHAND IN ENGLISH PDF

Definitivni vodič kroz govor tela – Allan Pease, Barbara Pease – Google Books

Smeh u IjubaviRobert Provajn je utvrdio da je, prilikom udvaranja, takoe ena ta koja se uglavnom smeje i osmehuje, a ne mukarac. Mada rukovanje s dlanom okrenutim navie moe da saopta-va stav potinjavanja, ponekad postoje i druge okolnosti koje valja32Rukovanje koje iskazuje potinjenostimati u vidu.

Dord Bu pozdravlja Tonija Blera gornjom rufomReenjeDa biste izbegli da delujete nemono ukoliko se vodci naete na desnom kraju slike, pruite ruku na vreme, dok jo prilazite drugoj osobi, jer je time primoravate da se okrene licem premaMrtva ribavama da biste se rukovali. Ova knjiga dae vam odgovore na neka definitini pitanja koja su vas najvie zbunjivala u vezi s tim zato definiitvni ljudi ponekad ponaaju na odreeni nain, a zauvek e promeniti i vae ponaanje.

Mnoge se rasprave i istraivanja bave otkrivanjem da li su ne-verbalni signali uroeni, naueni, preneseni genima ili steeni na drugi nain. Kod iskrenog osmeha, obe modane hemisfere nalau obema stranama lica da deluju simetrino.

Share your thoughts with other customers. Pri tom bi trebalo uoiti dva znaajna elementa. Zelite da po-delite svoja najintimnija oseanja s onima koji su vam najbli-i, ali derinitivni ste da nije dobro biti previe otvoren i sklon poveravanju.

Prekrstivi ruke, sedam od deset Ijudi stavlja levuruku iznad desne. Aako mukarci ele da budu ubedljiviji za ene, potrebno je da sc vise osmehuju, u svim kontekstima.